ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ELYSIUM

Η Εταιρεία STADEMOS HOTELS pls, ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Elysium στην Πάφο της Κύπρου, ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης προστασίας της ακτής στον θαλάσσιο χώρο προ του ξενοδοχείου. Βασικός άξονας της μελέτης ήταν να ληφθούν στις αρχές σχεδιασμού τα υφιστάμενα θαλάσσια έργα που βρίσκονται στην υπόψη περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από την υψηλότερη κυματική δράση της Κύπρου και επί αυτών να προταθούν έργα Ακτομηχανικής.

Δείτε όλη τη μελέτη εδώ: https://stellavartelatou.gr/wp-content/uploads/2023/12/MEΛΕΤΗ-ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ-ΣΤΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-1.pdf

You might be interested in …